Kalkules vedecká kalkulačka

Univerzálna vedecká freeware kalkulačka s množstvom netradičných funkcií, ktoré uľahčujú a zrýchľujú vaše výpočty.

Funkcie:

 • vyhodnocovanie zložitých výrazov so zátvorkami, premennými, konštantami a funkciami
 • výpočty s reálnymi a komplexnými číslami, a tiež so zvyškovými triedami modulo n
 • výpočty v štyroch číselných sústavách: dvojková, osmičková, desiatková, šestnástková
 • veľké množstvo matematických, goniometrických a hyperbolických funkcií
 • kreslenie grafov spojitých funkcií
 • derivácia funkcií
 • výpočty so zlomkami a mnohočlenmi
 • prevody medzi jednotkami
 • základné štatistické a kombinatorické výpočty
 • knižnice vzorcov
 • história výpočtov
 • a oveľa viac...