Kalkules kalkulačka na matice

Kalkulačka na výpočty s maticami.

Funkcie

 • Sčítanie, odčítanie a násobenie (súčin) matíc
 • Pričítanie, odčítanie, násobenie a delenie matíc konštantami (skalárnymi hodnotami)
 • Elementárne riadkové operácie:
  • Výmena 2 riadkov
  • Násobenie riadku konštantou
  • Pričítanie riadku vynásobeného konštantou k inému riadku
 • Elementárne stĺpcové operácie:
  • Výmena 2 stĺpcov
  • Násobenie stĺpca konštantou
  • Pričítanie stĺpca vynásobeného konštantou k inému stĺpcu
 • Horná trojuholníková matica
 • Transponovaná matica
 • Inverzná matica
 • Gaussova eliminačná metóda
 • Gauss-Jordanova eliminačná metóda
 • Determinant matice
 • Generovanie matíc
 • Výpočet s reálnymi číslami alebo so zlomkami
 • Výpočet s komplexnými číslami
 • Výpočet nad množinou zvyškových tried modulo n