Kalkules kalkulačka na matice

Kalkulačka na výpočty s maticemi.

Funkce

 • Sčítání, odčítání a násobení matic
 • Přičítání, odčítání, násobení a dělení matic konstantami (skalárními hodnotami)
 • Elementární řádkové operace:
  • Výměna 2 řádků
  • Násobení řádku konstantou
  • Přičítání řádku vynásobeného konstantou k jinému řádku
 • Elementární sloupcové operace:
  • Výměna 2 sloupců
  • Násobení sloupce konstantou
  • Přičítání sloupce vynásobeného konstantou k jinému sloupci
 • Horní trojuhelníková matice
 • Transponovaná matice
 • Inverzní matice
 • Gaussova eliminační metoda
 • Gauss-Jordanova eliminační metoda
 • Determinant matice
 • Generování matic
 • Výpočet s reálními čísli nebo se zlomky
 • Výpočet s komplexními čísli
 • Výpočet s množinou zbytkových tříd modulo n