Vitajte na stránke programu Kalkules!

Kalkules je univerzálna vedecká freeware kalkulačka s množstvom netradičných funkcií, ktorú využijú najmä študenti stredných a vysokých škôl. Jeho súčasťou je aj stále sa rozširujúca ponuka nástrojov, ktoré uľahčujú a zrýchľujú vaše výpočty.

Kalkules - Hlavné okno programu

Čo všetko dokáže Kalkules?

Niektoré z množstva možností, ktoré Kalkules poskytuje:

 • vyhodnocovanie zložitých výrazov so zátvorkami, premennými, konštantami a funkciami
 • výpočty s reálnymi a komplexnými číslami, a tiež so zvyškovými triedami modulo n
 • výpočty v štyroch číselných sústavách: dvojková, osmičková, desiatková, šestnástková
 • veľké množstvo matematických, goniometrických a hyperbolických funkcií
 • kreslenie grafov spojitých funkcií
 • derivácia funkcií
 • výpočty so zlomkami a mnohočlenmi
 • prevody medzi jednotkami
 • základné štatistické a kombinatorické výpočty
 • knižnice vzorcov
 • história výpočtov
 • a oveľa viac..

Používať Kalkules je absolútne bezpečné!

Softpedia garantuje, že Kalkules je “100% Free”, čo znamená, že neobsahuje žiadnu formu škodlivého kódu, ako spyware, vírusy, trójske kone, backdoory a iné.

Kalkules bol dôkladne testovaný na prítomnosť škodlivého kódu s negatívnym výsledkom. Preto ho môže bez starosti používať každý.Softpedia